Học Java cơ bản [14 video] - Completed

Description


Nhận thấy lập trình Java đang được giới công nghệ quan tâm và đặc biệt từ các bạn học viên đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự học. Sau một thời gian nghiên cứu và trải nghiệm AnonyHome team quyết định biên soạn và ra mắt khóa học lập trình Java cơ bản với mục đích giúp các học viên tiếp cận ngôn ngữ lập trình Java một cách nhanh chóng. AnonyHomesẽ hướng dẫn các bạn kiến thức cơ bản của Java. Để từ đó, có được nền tảng cho phép bạn tiếp tục tìm hiểu những kiến thức tuyệt vời khác của Java hoặc là một ngôn ngữ khác.

What will you learn
 • Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java

 • Cung cấp cho học viên kiến thức lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java

 • Nắm vững các kỹ thuật thao tác với Array và String trong thực tế


Requirement

Lessons

 • 14 Lessons
 • 02:11:07 Hours
 • Bài 1: Biến và kiểu dữ liệu trong Java00:04:43
 • Bài 2: Định dạng vào ra trong Java00:08:35
 • Bài 3: Toán tử trong Java
 • Bài 4: Câu lệnh IF trong Java00:12:16
 • Bài 5: Câu lệnh Switch-case trong Java00:11:01
 • Bài 6: Câu lệnh lặp trong Java00:15:58
 • Bài 7: Mảng trong Java00:14:47
 • Bài 8: String trong Java00:06:36
 • Bài 9: Lập trình hướng đối tượng00:16:26
 • Bài 10: Hàm khởi tạo (Constructor)00:05:47
 • Bài 11: Tính đóng gói trong Java00:10:06
 • Bài 12: Tính đa hình trong Java00:09:47
 • Bài 13: Tính kế thừa trong Java00:08:07
 • Bài 14: Tính trừu tượng trong Java (kết thúc)00:06:58

About instructor

Instructor
Name : A- Academy
Reviews : 8 Reviews
Student : 21 Students
Courses : 9 Courses

Reviews

5
Based on 1 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Quan Nguyen - Fri, 28-Aug-2020