Học lập trình website [PDF] - Completed

Description

Hiện nay có rất nhiều loại ngôn ngữ lập trình được dùng trong việc xây dựng website. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần tìm hiểu HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP thì khả dĩ đã có đủ kiến thức nền tảng để xây dựng website.

What will you learn
 • Có kiến thức về HTML

 • Có kiến thức về CSS

 • Có kiến thức về Javascript

 • Có kiến thức về PHP cơ bản

 • Có thể tự xây dựng các website đơn giản


Requirement

Lessons

 • 10 Lessons
 • 00:00:00 Hours
 • Bài 1: Giới thiệu dịch vụ web
 • Bài 2: Thiết kế website
 • Bài 3: HTML
 • Bài 4: CSS phần 1
 • Bài 5: CSS phần 2
 • Bài 6: CSS phần 3
 • Bài 7: Javascript cơ bản
 • Bài 8: Javascript nâng cao
 • Bài 9: Học PHP
 • Bài 10: Các ví dụ - Kết thúc

About instructor

Instructor
Name : A- Academy
Reviews : 8 Reviews
Student : 21 Students
Courses : 9 Courses

Reviews

5
Based on 1 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Quan Nguyen - Sun, 08-Mar-2020