Khóa học lập trình C# [PDF] - Completed

Description

What will you learn
  • Hiểu biết các kiến thức về lập trình C#


Requirement

Lessons

  • 3 Lessons
  • 00:00:00 Hours
  • Module 1: Học lập trình C# ĐH Khoa học tự nhiên
  • Module 2: Học lập trình C# ĐH Khoa học tự nhiên
  • Module 3: Học lập trình C# ĐH Khoa học tự nhiên (Finish)

About instructor

Instructor
Name : A- Academy
Reviews : 8 Reviews
Student : 21 Students
Courses : 9 Courses

Reviews

5
Based on 2 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Quan Nguyen - Fri, 28-Aug-2020

good

Kodoku Tamashi - Sun, 06-Sep-2020