Khóa học MVC cơ bản trong PHP

Description

Mô hình MVC cơ bản ở đây là viết tắt của 3 từ M – Model, V – View, C – Controller. Mô hình MVC này được áp dụng trong hầu hết các dự án, trang web và có thể nói là rất quen thuộc với dân lập trình. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về việc sử dụng mô hình MVC trong lập trình PHP

What will you learn
  • Cung cấp cho học viên kiến thức về mô hình MVC

  • Áp dụng mô hình MVC trong lập trình PHP

  • Project đơn giản sử dụng MVC PHP


Requirement
  • Kiến thức html, css, js
  • Kiến thức lập trình php cơ bản

Lessons

  • 3 Lessons
  • 00:11:24 Hours
  • Bài 1: Giới thiệu mô hình MVC00:03:34
  • Bài 2: Thiết kế Database00:02:53
  • Bài 3: Xây dựng bố cục cho Project00:04:57

About instructor

Instructor
Name : A- Academy
Reviews : 8 Reviews
Student : 21 Students
Courses : 9 Courses

Reviews

4
Based on 1 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Quan Nguyen - Sat, 29-Aug-2020