Lập trình PHP qua dự án thực tế

Description

Mỗi ngày bạn lướt web, có bao giờ bạn tìm hiểu các trang web đó được viết bằng ngôn ngữ gì? Trong số 10 trang web mà bạn ghé thăm, có lẽ quá nửa trong số đó được viết bởi PHP. Vì sao lại như vậy?

PHP là mã nguồn mở, nó hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ người dùng xây dựng website với chi phí tiết kiệm nhất, nhờ đó mà PHP đã trở nên phổ biến một cách rất nhanh chóng trong những năm qua. Ngay cả những ông lớn như Facebook, Yahoo!, Wikipedia cũng sử dụng tới PHP. 

What will you learn
  • Có kiến thức ngôn ngữ lập trình PHP cơ bản

  • Các bước thực tế xây dựng một website. 02 ứng dụng mẫu: blog và site bán hàng trực tuyến

  • Sử dụng Slim Framework để hiểu rõ mô hình Model - View - Controller, Object Relational Mapping


Requirement

Lessons

  • 2 Lessons
  • 00:18:26 Hours
  • Bài 1: Bài mở đầu00:02:22
  • Bài 2: Cài đặt môi trường lập trình PHP00:16:04

About instructor

Instructor
Name : A- Academy
Reviews : 8 Reviews
Student : 21 Students
Courses : 9 Courses

Reviews

4
Based on 1 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Quan Nguyen - Sat, 07-Mar-2020