Series học HTML 5

Description

HTML5 là phiên bản nâng cao và mới nhất của HTML. HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa.

HTML5 không thay thế cho HTML4 mà nó vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm cơ bản của HTML4 và bổ sung thêm các đặc tả nổi trội của XHTML, DOM cấp 2, đặc biệt là JavaScript.

HTML5 được sử dụng để  xây dựng các ứng dụng chạy trên PC , thiết bị di động (Smartphone , tablet,…).

What will you learn
  • Sử dụng thành thạo các tag HTML để xây dựng trang Web

  • Tạo trang web với ngôn ngữ HTML

  • Hoàn chỉnh giao diện trang web với CSS


Requirement

Lessons

  • 4 Lessons
  • 00:00:00 Hours
  • Bài 1: Giới thiệu về web
  • Bài 2: Giới thiệu về HTML5
  • Bài 3: Định dạng văn bản bằng các thẻ
  • Bài 4: Giới thiệu về CSS

About instructor

Instructor
Name : A- Academy
Reviews : 8 Reviews
Student : 21 Students
Courses : 9 Courses

Reviews

5
Based on 1 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Quan Nguyen - Fri, 28-Aug-2020